Акварел – продадени

Тези два акварела красят от месеци офиса на английска застрахователна компания.

Изключително съм горда и благодаря на целия екип, който оцени моето творчество!