СЪДЪРЖАНИЕ

Лабиринти от делници

Лабиринти от делници и измислици – думи.
Непосрещнато щастие – празни очи,
разпилени надежди – непоискани истини,
зажаднели за обич – куп сърца и вини.
Замаскирано утре и забравено вчера.
Без вина набедено във лицето добро.
Нощ изтръгната силово от любими прегръдки,
празни стаи на спомени – и разцъфнало зло.
Превъртели часовници и жестоки кръстовища.
Булеварди потънали в сива прах и мъгла.
Грешно праведни блудници – оковани в безбожност,
и духовност без Бог – дирижират света.
О, къде да се дяна – всред всеобщата смрад.
Падам, ставам – не помня бях ли нявга – не бях,
и къде да я търся – тая светла Любов,
дето пиша за нея… 
Луд на всичко готов!

Show Buttons
Hide Buttons