СЪДЪРЖАНИЕ,  ПОЕЗИЯ

Моля Ви, помогнете!

Моля, незабавно изпратете,

заверен с оригинален подпис —

пропуск на небето,

за да ми дойде на гости,

за да не виси самотно навън,

като портрет от минало време,

и да говори с мен само на сън.

Моля ви, помогнете му!

Show Buttons
Hide Buttons