Дартанян

Един Дартанян си поръчвам веднага —

със знак или съвпадение, няма значение.

В момент на прозрение

да се сети за мен преди полунощ,

и да бъде най-правилното решение на всеки въпрос.

В изречение като: “Голямата любов… ” — да пасва идеално.

Да звучи леко в рими, но не тривиално.

Никога да не намери сили да ме отрича,

а да обича, обича, обича, обича.

Да е истински рядък и рядко истински.

Лятото — дори да закъснява,

накрая винаги идва,

а аз умея да чакам —

един Дартанян…

на вятъра.