СЪДЪРЖАНИЕ,  ЛЮБОВТА

Ние

Не, няма да мълча и този път.
Изгрява ден и всички хора виждат.
Какво от туй, че лятното море,
когато забушува му завиждат.

За време жътва щом се зададе,
жътварят грабва сърпа и пирува 
в узрялото и дъхаво поле,
а жарките им устни се целуват.

И няма на света закон и ред,
пред който й Адама във Едема
да отрече магията любов
дори да е греховна, като Ева.

Аз няма да мълча и този път,
а в кръпките ми радостта да вие.
Светът е вече с форма на живот.
Венчалните халки са с надпис „Ние!”

924-3

Show Buttons
Hide Buttons