СЪДЪРЖАНИЕ,  ПОЕЗИЯ

При положение, че…

 

Нечовешко е Боже, да съм човешки обикновена!
При положение, че си създал света!
При положение, че съществувам под носа ти!
При положение – Любовта!
При положение – равен със равен,
/ макар да не ми е дадено по живот /,
задавам ти два въпроса ребром:
Какво означава, че сме ЕДНО?
При положение, че съм долу – и ходя,
а ти си някъде горе – явно летиш.
Предвид обстоятелствата те моля, кажи ми:
Докога ще мълчиш?

blue_life____by_gnato

Show Buttons
Hide Buttons