СЪДЪРЖАНИЕ,  НОВИНИ,  НЕ МИ ПОКАЗВАЙ СРЕДЕН ПРЪСТ, СЪДБА!

Стихосбирката „Не ми показвай среден пръст, Съдба!“

Първо издание
Редактор: Елена Иванова
Дизайн и предпечат: MrLalevStyle
Снимка корица: Екатерина Соловиева
Издателски код: 978-954-92581
Формат: 60х90/16
Печатни коли: 8.25
ISBN: 978-954-92581

Цена: 11.99 лв.

Маргало
Show Buttons
Hide Buttons