СЪДЪРЖАНИЕ,  НЕ МИ ПОКАЗВАЙ СРЕДЕН ПРЪСТ, СЪДБА!,  ПОЕЗИЯ

Достатъчност

 

Не стигат две стени за да е дом,
домът е предпоставка за огнище.
Къс думи могат да ти причинят и зло,
но могат да те вдигнат до Всевишния.

В най-тихото не винаги е Бог,
а Ангелите често пъти спорят.
Понякога е повод за живот,
яви ли се смъртта и заговори.

Не топли в най-любимите ръце,
лъжата често пъти гали нежно.
Боли и най-красивото сърце,
а тъмното маскирано е в снежно.

Светът е свят и често пъти лош,
а лошото е повод за смирение,
смирението – жалба за любов,
любов ли е – намерил си решение.

Стефка Стефанова, Маргало, ivan lalev, mrlalevstyle, дизайн, предпечат, редактиране, реклама, издаване, книга

 

Show Buttons
Hide Buttons