СЪДЪРЖАНИЕ,  ПОЕЗИЯ,  ГЛАСЪТ НА СЪРЦЕТО

„Какво“

 

„– Ти мравка ли си, или какво?
– Сигурно съм какво…“

Стела Доковска
Из: „Приказки от Псиландия“

Вървеше мравчица насред града,
бродирайки небето със земята.
– Аз мравчица ли съм, или какво? –
се питаше, закачайки цветята.

Небето се почеса: „Мравка бе!“
Земята се замисли: „Не, не беше!
Ако е мравка, можеше поне
да си признае, без да се боеше“.

„Ти мравчица ли си? Защо?“ –
душата и безмълвно проговори.
– Не, аз съм онова „какво“. –
и продължи да следва своя порив.

untitled-1-12665-625x0

Show Buttons
Hide Buttons