СЪДЪРЖАНИЕ,  ПОЕЗИЯ,  ЛЮБОВТА

Ако


 

Кому е нужна свобода,
ако не може да дарява –
усмивка, топлина, сълза,
огнище, милост – късче залък.
Кому е нужно да лети,
ако небето му е празно,
и няма с кой да сподели
това, което му е важно.
Кому е нужна сутринта,
заспивайки самотен вечер,
сред суетата на света,
богат – на беднота обречен.
Едната смърт ненужна сякаш,
ни ражда всъщност за любов.
Най-простите неща са даром,
а са преляли от живот.

 

 

 Show Buttons
Hide Buttons